ถึงจิตแล้ว ถึงที่สุด : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 จำปาพร    19 มิ.ย. 2558

พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...


ผู้ภาวนาต้องเห็นอนัตตาเสียก่อนแล้วก็อนิจจัง ทุกขัง
สามอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละ เห็นอะไรก็เอาเถอะ เห็นเหมือนกันนั่นแหละ
แต่ความชัดของผู้ปฏิบัตินั้นต้องเห็นอนัตตาเสียก่อน ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่างนี้คนเรา
ผู้ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างนี้ เห็นเฉพาะในกายของตนอย่างนี้เรียกว่า “กัมมัฏฐาน”
ในภาษาพุทธศาสนาเรียกว่า "กัมมัฏฐาน" กัมมัฏฐานอันนี้ทำแน่วแน่เต็มที่
จนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์ได้ ไม่เหมือนกัมมัฏฐานทางโลก

กัมมัฏฐานทางโลกประกอบการงานต่างๆเฉพาะนั้นให้สำเร็จไปได้
เพราะเหตุที่จิตแน่วแน่ เพราะจิตตั้งมั่นในเรื่องนั้นแต่เป็น “ของภายนอก”
ของภายนอกไม่มีที่สิ้นสุดสักที ทำไปเถิด ทำเท่าไรก็ทำไปเถอะ มีปรุงมีแต่งไปเรื่อยไป
แต่ว่ากัมมัฏฐานทางพุทธศาสนานี้ทำที่สุดให้ถึงที่สุดได้
ถึงที่สุดได้ยังไง เราทำที่"จิต" "เข้าถึงจิตแล้วมันที่สุดทั้งนั้น"
แล้วของนั้นทิ้งหมด เมื่อเข้าถึงจิตแล้วถึงที่สุดทั้งหมดDT017019

จำปาพร

19 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5261 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย