"ไม้ท่อนเดียว" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    18 เม.ย. 2562


 "ไม้ท่อนเดียว"

" .. "ภาวนาก็เหมือนกับไม้ท่อนเดียว วิปัสสนาอยู่ปลายท่อนทางนี้ สมถะอยู่ปลายท่อนทางนั้น" ถ้าเรายกไม้ท่อนนี้ขึ้น ปลายท่อนไม้จะขึ้นข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง "ถ้ายกไม้ท่อนนี้ขึ้น" ปลายทั้งสองก็จะขึ้นด้วย "อะไรจะเป็นตัววิปัสสนา อะไรจะเป็นตัวสมถะ ก็ตัวจิตนี่เอง" .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท    DT014902

วิริยะ12

18 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5323 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย