ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 จำปาพร   21 เม.ย. 2558ธรรมดานักบวชนี้น่ะ มันต้องพยายาม
บำเพ็ญตปธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจ
อันนี้น่ะท่านว่า "สั่งสมบุญกุศล" ของนักบวช

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า "ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร"
..ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์..
ลองฟังเอาซิพุทธภาษิตนี้ ดังนั้นแสดงว่า ผู้ใดที่เป็นนักปราชญ์
นี้ต้องมีความอดทนเป็นเครื่องประดับ จึงเป็นนักปราชญ์ได้

"นักปราชญ์" นี่แปลว่าผู้มีปัญญาผู้ฉลาดเฉลียว...เท่านี้ก็ยังไม่แจ่มแจ้งพอ
หมายเอา "ท่านผู้ฉลาดสามารถละความชั่ว ทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้"
อย่างนี้นะคำว่า "นักปราชญ์" น่ะมีความหมายอย่างนี้

ทีนี้เมื่อผู้ใดอดกลั้นทนทานต่ออำนาจกิเลสดังกล่าวมานั้นไม่ได้
อดกลั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งเสียดสีไม่ได้
เช่นนี้แล้วมันจะไปทำดีได้ยังไงบัดนี้.. มันก็ต้องทำชั่ว
คนเราเป็นอย่างนั้น เมื่อเขาด่ามาก็ด่าตอบอย่างนี้
ใครเขาไม่ได้ว่าเป็น "นักปราชญ์" เลย เขาว่าเป็น "คนพาล"

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายDT017019

จำปาพร

21 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  3368 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย