."มันหลงจริง ๆ นะ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    16 พ.ย. 2566

.
 "มันหลงจริง ๆ นะ"

" .. ถ้าบุคคลไม่เบื่อไม่หน่ายตราบใดแล้ว "ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ ต้องเที่ยวมา เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่อย่างนี้แหละ" เที่ยวมาหวงสมบัติในโลกอันนี้

หวงไว้แล้วแต่เอาติดตัวไปไม่ได้ "มันเป็นความหลงของดวงจิตต่างหาก" หวงในสิ่งที่ไม่เที่ยง "หวงแหนในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวของตน"อย่างนี้แล "มันเป็นความหลงจริง ๆ นะ"

ลองพิจารณาดูว่า "เมื่อตายแล้วตนก็เอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่น้อยเดียว" อย่าว่าแต่สมบัติภายนอกเสย แม้แต่ร่างกายทุกกระเบียดนี้วก็ไม่ได้เอาติดตัวไปและอย่างนี้แล้ว "ทำไมถึงมาหลงกันนักหนา" ทำไมจึงเมากันเกินประมาณ .. "

"ธรรมโอวาท หลวงปู่เหรียญ"
พระสุธรรมคณาจารย์
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
    DT014902

วิริยะ12

16 พ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5343 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย