"โรคทางจิตเหมือนโรคทางกาย" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

.
 "โรคทางจิตเหมือนโรคทางกาย"

" .. โรคทางจิดก็เหมือนโรคทางกาย "ยารักษาโรคทางจิตก็เหมือนยารักษาโรคทางกาย" ไม่ว่าจะใช้ยาวิเศษขนานใดก็ตาม "ก็ด้องใช้ยานั้นให้ได้ขนาดเพียงพอกับอาการของโรค"

โรคทางกายบางโรคไม่ต้องใช้ยามากและไม่ต้องใช้นาน "บางโรคต้องใช้มากและต้องใช้นาน" จะใจร้อนใจเร็วให้โรคหายทันใจทุกโรคไม่ได้

"แต่โรคทางใจของคน ทั่วไปปกติด้องใช้ยามากและต้องใช้นาน" จึงจะใจร้อนใจเร็วให้เห็นผล เป็นความหายขาดจากโรคทางใจอย่างท้นตาทันใจไม่ได้ "ด้องใช้ ธรรมโอสถให้เพียงพอกับอาการของโรค"

เช่น "โรคเครียดและโรคฟุ้ง ที่กล่าวแล้วว่ารักษาได้ด้วยธรรมโอสถ คืออุเบกขา ก็ด้องใช้ธรรมโอสถให้เพียงพอ คือใช้ให้มากพอและใช้ให้นานพอ" จึงจะหายขาดได้จริง .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๖"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

5,490จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย