"ปัญญาปราบความหลง" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

.
 "ปัญญาปราบความหลง"

" .. "สิ่งไหนทีถูกรักมาก" เวลาถูกศอกกลับหลังของธรรมดาสิ่งนั้นก็จะถูกรังเกียจมากเพราะเหตุใด "เพราะเหตุว่ากิเลสรักนั่นเอง มันจะพาให้โกรธแค้นในเมื่อเวลาไม่สมหวัง" อะไรบ้างที่สมหวังในโลก "หลวงปู่ตอบว่าไม่มีอะไรเลย" เพราะมันฝืนความรักไปทุก ๆ อย่าง "เพราะมันอยู่ใต้อำนาจอนิจจัง"

ที่เรารักไม่มีสถานีจบ "ก็เพราะเราอยู่ใต้อำนาจแห่งราคะมาก เราไม่ยอมสู้มันด้วยปัญญา" และไม่แยกลงเป็นดิน น้ำ ลม ไฟ เราจะรักและกำหนัด "ให้มันชนะกำหนัด มันย่อมเป็นไปไม่ได้" อันนี้เป็นด้านปัญญาอันคมกล้า "เราจะเอาสมาธิล้วน ๆ ปราบมันไม่ได้หรอก เราต้องเอาปัญญาปราบความหลงของตน" .. "

"ธรรมของหลวงปู่"
(หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 

5,475จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย