"สุขทุกข์ ไม่ใช่ความสงบ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    11 ธ.ค. 2561


 "สุขทุกข์ ไม่ใช่ความสงบ"

คำว่า "ความอยาก" หรือ "ความไม่อยาก" สองอย่างนี้มันเป็นภาษาทำให้คนรู้สึกเท่านั้นแหละ ถ้าพูดถึงธรรมะที่พระองค์ท่านตรัสแล้ว จริง ๆ นั้นมันก็เท่า ๆ กัน

"ความอยากนี้มันเป็นโทษ เหมือนกันกับที่ว่าความไม่อยากนี้ก็เป็นโทษ" ที่ว่าไม่อยากหรืออยากนี้ "มันอยากด้วยความโง่ ไม่อยากก็ไม่อยากด้วยความโง่" คือมันผิดน่ะ เป็นทุกข์

"เราจะไปวางของทั้งหลายเหล่านี้" ที่ปฏิบัติไปนี้ มันถึงมองไม่ออก มันไปยึดมั่นถือมั่นถือ รั้นอยู่ไม่หยุดนั่นแหละ มันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาได้ "ความเป็นจริงนั้น สิ่งที่มันถูกหรือสิ่งที่มันผิด สิ่งที่มันสุขมันทุกข์นั้น ไม่ใช่สิ่งที่สงบนะ" .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 
   DT014902

วิริยะ12

11 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5353 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย