"ของดี มีค่าไม่เท่ากัน" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 วิริยะ12    30 ม.ค. 2558

 "ของดี มีค่าไม่เท่ากัน"

" .. พระพุทธรูปธรรมดาราคาน้อย พระแก้วมรกตมีค่าสูงกว่ารัตนะทั้งหลาย
ของดีนำหนักเท่ากัน แต่มีค่าไม่เท่ากัน

เหมือนกับเงินทองและเพชร ซึ่งมีน้ำหนัก ๔ บาทเท่า ๆ กัน
แต่ราคาไม่เหมือนกัน

ทำทาน ๑๐๐ ครั้ง ไม่เท่ารักษาศีล ๑ วัน รักษาศีล ๑๐๐ วัน
ก็ไม่เท่า เจริญภาวนา ๑ วัน .. "

ท่านพ่อลี ธัมมธโร
   DT014902

วิริยะ12

30 ม.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5315 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย