"จิตคนใกล้ตายนั้นสำคัญ" (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    22 ก.ย. 2566

.
 "จิตคนใกล้ตายนั้นสำคัญ"

" .. "คนที่กำลังจะตายนั้น ถ้าจิตไปเกาะยึดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิญญาณที่ออกจากร่างก็จะวนเวียนไปเกาะอยู่กับสิ่งนั้น" เหมือนกับผลมะม่วงหรือผลไม้ที่ห้อยอยู่กับกิ่งบนต้นของมัน ถ้ากิ่งนั้นมันโอนไปอยู่ตรงที่ ๆ ดีผลของมัน ก็หล่นลงมางอกตรงที่ ๆ ดี ถ้ากิ่งมันโอนไปตรงที่ ๆ ไม่ดีผลที่หล่นลงมา ก็จะงอกขึ้นตรงที่ ๆ ไม่ดี

"คนที่ไม่มีสมาธิ จิตใดมีนิวรณ์ ห่วงลูก ห่วงหลาน ห่วงคนนั้นคนนี้ เวลาที่ตายวิญญาณก็ไปเกาะอยู่ที่ลูกหลาน บางคนกลับไปเกิดเป็นลูกของลูกตัวเองก็มี" บางคนที่พ่อแม่ทิ้งมรดกที่สวนไร่นาไว้ให้ ก็เป็นห่วงทรัพย์สมบัติของตนพอตายไป ก็ไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในสวนในนาก็มี

บางคนก็ไปเกิดเป็นผีสางนางไม้เฝ้าทุ่งนาป่าเขาก็มี พวกนี้เป็นพวกสัมภเวสี คือวิญญาณลอยไปเที่ยวหาที่เกาะ "ถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในบุญกุศล เราก็จะมีสุคติเป็นที่ไป" ถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในบาปอกุศล วิญญาณของเรา ก็จะต้องไปสู่ทุคติ .. "

"อนุสรณ์ท้ายพรรษา ๔๙"
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
    DT014902

วิริยะ12

22 ก.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5318 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย