"เรื่องเบียดเบียนกันนี่แหละ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    12 มิ.ย. 2565

.
 "เรื่องเบียดเบียนกันนี่แหละ"

" .. การที่บุคคล "จะไปนรกอบายภูมินั้น ก็เพราะความโกรธ ความพยาบาทจองเวรกัน เบียดเบียนกันนี่เอง" ไม่ใช่เรื่องอื่นใด เราคิดดูซิบุคคลจะทำบาป "มันก็เรื่องเบียดเบียนกันนี่แหละ" เขาเรียกว่าทำบาปนั้น ไม่ใช่อย่างอื่น

"ถ้าใครเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ แล้ว" ผู้นั้นไม่ได้ทำบาปเลย ไม่ได้ทำบาปแล้ว "เรื่องนี้มันก็ต้องคิดให้เห็นด้วยตนเอง" ถ้ามันไม่เห็นด้วยตนเองแล้วมันก็ละบาปไม่ได้ เป็นอย่างนั้น

ลำพังแต่ผู้อื่นพูดให้ฟัง "ถ้าตนไม่น้อม เข้าพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองแล้ว มันก็ไม่ยอมละบาปนั้น" ไม่ยอมละแม้ของโกรธ "เสียดายมันมาก กลัวจะไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้าน แล้วก็เลยหวงความโกรธนั้นไว้" เมื่อ หวงไว้ไป ๆ มา ๆ ถูกเพื่อนด่าว่าเอา ตัวก็ทนไม่ไหว แล้วก็ต้อง แสดงบทบาทออกไป มันเป็นอย่างนั้น .. "

"อุบายละสังขารรูปนาม"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    DT014902

วิริยะ12

12 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5378 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย