"ยึดแล้วเอามาเผาใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    1 มี.ค. 2567

"ยึดแล้วเอามาเผาใจ"

" .. "ความทุกข์กายเป็นสัตวทุกข์ มีอยู่เป็นสิ่งธรรมดา" ให้เราตั้งสติอบรมจิตใจของเรา อย่าให้มันไปยึดถือร่างกาย ถ้าแม้นมันไม่ยึดถือแล้ว ก็จะอบรมจิตใจของเราให้มันสบาย

"หากใจไม่สบายนี่มันทุกข์หลาย มันทุกข์ก็เพราะยึดเอาอารมณ์นั่นแหละเข้ามายึดถืออารมณ์ทั้งหลาย" อารมณ์ที่ไม่พอใจมันก็ยึดเข้ามา "ยึดเข้ามาแล้วก็เข้ามาเผาใจ" ไม่พอใจก็เป็นเหตุให้คับแคบตันใจ

"อารมณ์ที่พอใจนั้น เมื่อมันพลัดพราก" เป็นวัตถุภายนอกก็ตาม หรือแม้ญาติมิตรก็ตาม "พลัดพรากจากไปมันเป็นทุกข์ ก็เพราะไม่รู้เท่าอารมณ์" .. "

"อนาลโยวาท" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
เทศน์โปรด นพ.อวย เกตุสิงห์ และคณะ พ.ศ. ๒๕๑๓

   DT014902

วิริยะ12

1 มี.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  177 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย