"เล่าเรื่อง หลวงปู่ฝั้น อาจาโร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "เล่าเรื่อง หลวงปู่ฝั้น อาจาโร"

" .. มีเรื่องหนึ่งที่มีสัตว์เกี่ยวข้อง "เป็นเรื่องที่ท่านพระอาจารย์ฝั่น อาจาโร" ท่านเคยเล่าให้ ลูกศิษย์ฟัง "เป็นเรื่องที่แสดงถึงความรักของพ่อไก่" ที่มีผลเช่นเดียวกับความรักของ สุภาพบุรุษทั้งหลายที่มีต่อสุภาพสตรี

ท่านพระอาจารย์ท่านเล่าว่า "ท่านเป็นพ่อไก่อยู่หลายภพชาติ เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย วนเวียนเป็นไก่อยู่หลายชาติ" ท่านบอกว่า "ท่านต้องวนเวียนเกิดเป็นไก่ ก็เพราะท่านเกิดเป็นไก่ตัวผู้ ไปหลงรักผูกพันไก่ตัวเมีย จึงวนเวียนเป็นไก่อยู่หลายชาติ" จนใจไปผูกพันกับ ความรัก ความหลง "จนต้องเกิดเป็นไก่หลายภพหลายชาติ"

ซึ่งเมื่อท่านในสภาพชีวิตความเป็นไก่ได้สติขึ้นมา "รู้ถึงความหลงผิด จึงตั้งสติไว้ ปล่อยใจได้จากความผูกพันกับไก่ตัวเมีย ได้มาเกิดเป็นมนุษย์" ได้ปฏิบัติธรรมบรรลุจุดมุ่งหมายสมปรารถนาเป็นที่เทิดทูนศรัทธาของศิษย์มากมายจนถึงทุกวันนี้ว่า ท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะไม่เกิดอีกแล้ว .. "

"แสงส่องใจ" อาสาฬบูชา ๒๕๕๒
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

5,543


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย