"อำนาจวาสนา ต้องอาศัยความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    31 ม.ค. 2564

.
 "อำนาจวาสนา ต้องอาศัยความเพียร"

" .. การสร้างวาสนาให้สมบูรณ์ขึ้นมา "ให้มีอำนาจวาสนามาก ก็สร้างที่ตัวเราเอง" สร้างทีละเล็กละน้อย สร้างไม่หยุดไม่ถอยก็สมบูรณ์ไปเอง เช่นเดียวกับปลวกมันสร้าง "จอมปลวก" ได้ใหญ่โตขนาดไหน ขุดเป็นเดือน ๆ ก็ไม่ราบ เมื่อจะขุดให้มันราบเหมือนที่ดินทั้งหลาย "ฟันมันสองซี่เท่านั้นแหละ มันสามารถสร้างจอมปลวกได้เกือบเท่าภูเขา" นี่แหละความพากเพียรของมัน

เรามีความสามารถฉลาดในอุบายวิธีต่าง ๆ ยิ่งกว่าปลวก "ฟันเราก็หลายซี่ กำลังของเราก็มากยิ่งกว่าปลวก" ทำไมเราจะสร้างตัวเราให้มีความสูงเด่นขึ้นไม่ได้ "ถ้าเรามีความเพียรเหมือนกับปลวกน่ะ! นอกจากไม่เพียรเท่านั้นจึงจะสู้มันไม่ได้" ต้องสร้างให้สูงได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียร จะหนีความเพียรไปไม่พ้น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1597&CatID=1
   DT014902

วิริยะ12

31 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5318 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย