"ภาวนาคือการอบรมจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    18 ก.พ. 2562


 "ภาวนาคือการอบรมจิต"

" .. "การอบรมจิตนั้นแล ท่านเรียกว่าการภาวนา" การสังเกตสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจ ในเวลาคิดปรุงแต่งเรื่องอะไร ๆ ให้มีสติปัญญาสอดรู้ตามไปว่า เป็นความคิด ผิด ถูก ชั่ว ดี ประการใดบ้าง "ถ้าหากเป็นสิ่งไม่ดีก็ให้คัดออก" ปัดออก ระงับอย่าคิดในสิ่งนั้นต่อไป

"สิ่งใดที่เป็นความคิดดี พูดดี ทำดี ก็เสริมสิ่งนั้นไปเรื่อย ๆ นี่เรียกว่า การสังเกตสอดรู้จิตใจของเรา" และจากนั้นเวลาจะให้สงบเพื่ออบรมความรู้ของเราให้เด่นดวง คือใจอันนี้แหละ "ตามธรรมดาใจจะไม่มีความเด่นดวง มีตั้งแต่ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาครอบงำ หัวใจเด่นที่สุดตลอดเวลา" และทั่วโลกดินแดน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2043&CatID=2
   DT014902

วิริยะ12

18 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5327 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย