"บุญอันเลิศ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

 
"บุญอันเลิศ"

" .. "บุญกุศลใด ๆ ที่เราทำให้มันมีไว้ในใจแล้ว นั่นล่ะมันเลิศ" ที่ทำบุญกันวันนี้ก็ดี แต่ว่ามันไม่เลิศ "จะสร้างถาวรวัตถุอะไรก็ดี แต่ว่ามันไม่เลิศ"

"ถ้าสร้างใจให้เป็นบุญ นั่นแหละมันจึงเลิศ" มานั่งที่นี่ก็สบาย กลับไปบ้านก็สบาย ให้มันเลิศ ให้มันเป็นบุญไว้นะ อันนี้มันเป็นเพียงตัววัตถุ เป็นกระพี้ของแก่น

"แต่ว่าแก่นมันจะมีได้ ก็ต้องอาศัยกระพี้" มันเป็นเสียอย่างนั้น แก่นมันต้องอาศัยกระพี้ มีกระพี้จึงมีแก่น ให้เข้าใจอย่างนั้น ทุกอย่างก็เหมือนกันฉันนั้น .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท    

5,406


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย