"การปฏิบัติ คือการทวนกระแส" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    16 ก.พ. 2567

"การปฏิบัติ คือการทวนกระแส"

" .. "การปฏิบัตินั่นคือทวนกระแส ทวนกระแสนํ้าใจของเราเอง" ทวนกระแสของกิเลส อะไรที่ เป็นของทวนกระแสแล้วมันลำบาก พายเรือทวนกระแสก็ลำบาก "สร้างคุณงามความดีนั่นก็ลำบาก" เสียหน่อยหนึ่งเพราะว่าคนเรามีกิเลสไม่อยากจะทำ ไม่อยากจะยุ่งยากไม่อยากจะอดทน

อยากจะปล่อยไปตามอารมณ์เสียเป็นส่วนใหญ่ "เหมือนน้ำน่ะแหละ มันก็ไหลไปตามเรื่องของมัน ถ้าปล่อยให้ไหลไปตามนํ้าก็สบาย" แต่ว่านั่นไม่ใช่ลักษณะปฏิบัติ "ลักษณะปฏิบัติต้องฝืน ต้องฝืนกิเลสฝืนใจของ ตัวเอง ข่มจิตเจ้าของ" ทำความอดทนให้มากขึ้น มันจึงเป็นการปฏิบัติทวนกระแสนํ้า .. "

"อุปลมณี"
หลวงปู่ชา สุภัทโท

   DT014902

วิริยะ12

16 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  192 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย