"สมถะ วิปัสสนา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

"สมถะ วิปัสสนา"

" .. ดังนั้น "การทำสมาธิก็ต้องให้มันสม่ำเสมอ การทำวิปัสสนาก็คือทำสมาธินั่นเองแหละ" บางแห่งเขาก็ว่า "บัดนี้เราทำสมาธิ ต่อไปเราจึงจะทำวิปัสสนา บัดนี้เราทำสมถะ" เป็นต้น อย่าให้มันห่างกันอย่างนั้นสิ

"สมถะนี้แหละคือบ่อเกิดของปัญญา ปัญญานี้คือผลของสมถะ" จะไปถือว่า "บัดนี้เราทำสมถะ ต่อไปเราจะทำวิปัสสนา" อย่างนั้นมันแยกกันได้ก็แต่คำพูด

"เหมือนกับมีดเล่มหนึ่งนะ คมมันก็อยู่ข้างหนึ่ง สันมันก็อยู่อีกข้างหนึ่งนั่นแหละ" มันแยกกันไม่ได้หรอก "ถ้าเราจับด้ามมันขึ้นมาอันเดียวเท่านั้น มันก็ติดมาทั้งคมทั้งสันนั่นแหละ" .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโทDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3111 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย