"ถือเอาสติเป็นสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "ถือเอาสติเป็นสำคัญ"

" .. "การเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ถือเอาสติเป็นสำคัญ" อย่าไปถือเอาการเดินหย็อก ๆ แหย็ก ๆ นั่งสมาธิเหมือนหัวตอ ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนหัวตอ หัวตอเขาไม่มีใจ แต่หัวตอคนใจโง่ใจเขลาเบาปัญญา ใจเซ่อ ๆ ซ่า ๆ อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ

"นั่งอยู่ให้มีสติ เดินมีสติ อิริยาบถทั้งสี่ให้มีสติเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจ" ซึ่งเป็นตัวดีดดิ้น เนื่องจากกิเลสฉุดลากไปทางโน้นฉุดลากไปทางนี้ ธรรมสกัดลัดกั้นเอาไว้ด้วยสติ ด้วยปัญญา ศรัทธา ความพากเพียร ความอดความทน อดกลั้นขันตีให้ดี บังคับสติให้อยู่ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3090&CatID=2
   

5,425


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย