"ละอารมณ์-พิจารณาอารมณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    23 ก.ค. 2564

.
 "ละอารมณ์-พิจารณาอารมณ์"

ผู้ถาม : ตามที่เข้าใจ "เวลามีอารมณ์เกิดขึ้น จะต้องพยายามระงับ" แต่ว่าท่านอาจารย์ว่า "เราจะต้องพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้น" หมายความว่า "อารมณ์ที่เราจะระงับคือเป็นอารมณ์ที่เราควรจะพิจารณาหรือว่าอย่างไร"

ท่านอาจารย์ : "การพยายามละอารมณ์คือละด้วยวิธีสละทิ้งเลย" ก็จัดเป็นการละได้เหมือนกัน แต่ละไม่เด็ดขาด "พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยอุบายต่าง ๆ เห็นชัดแล้วจึงละ นี้เป็นการละได้เด็ดขาด" ทั้งสองอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกัน "อย่างที่หนึ่งใช้เวลาอันสั้น อย่างที่สองใช้เวลายาวนาน"

"ถาม-ตอบปัญหา"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

23 ก.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5312 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย