"ท่านสอนทั้งกาย ทั้งใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    31 ต.ค. 2566

.
 "ท่านสอนทั้งกาย ทั้งใจ"

" .. "ศาสนาพุทธสอนทั้งกาย ทั้งใจ" สอนทั้งวัตถุธรรมและนามธรรม สอนทั้งสองอย่างเป็นคู่กันไป ตัวอย่างเช่น "ท่านสอนให้ขยันหมั่น เพียรทำมาหาเลี้ยงชีพ ประกอบภาระกิจและให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรม" นี่แสดงว่าสอนทั้งวัตถุธรรมและนามธรรมไปพร้อมกัน

ไม่ใช่สอนให้กอบได้โกยเอามีอะไรเอาทั้งนั้น ได้แล้วเอาเลย"โดยไม่คำนึงถึงว่า สุจริตหรือทุจริต" อย่างนั้นไม่ใช่ พระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้น "ทรงสอนให้รู้จักพอดีพองาม ให้รู้จักสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูก คือ มีใจเป็นคนรู้" พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้

เหตุนั้นที่ว่าเข้าใจกันในสมัยนี้ว่า "ทำชั่วได้ดีมีถมไป" เช่นพวกฉ้อโกง ปล้นสะดม ปล้นจี้เรียกคำไถ่ โจรสลัด โจรอากาศ พวกนี้รํ่ารวยที่สุด "คราวนี้สมมุติว่าตัวของเราเป็นผู้ทำอย่างนั้น เราจะคิดอย่างใดบ้าง ในใจของเราจะเป็นอย่างไรบ้าง" พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องใจไปพร้อม ๆ กัน .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

31 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5356 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย