สมาทานศีลด้วยตนเอง : ท่านพอลี ธัมมธโร

 จำปาพร    1 พ.ค. 2561

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุขเพราะศีลธรรมเป็นสมบัติของจอมมนุษย์มีพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิราชเป็นต้นที่เราควรประพฤติตาม

ดังนั้น ถ้าเรามีใจเลื่อมใสศรัทธาอยากรักษาศีลเพื่อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า เมื่ออ่านศึกษาเข้าใจดีแล้วก็สามารถปฏิบัติด้วยการกล่าวหรืออธิษฐานใจเอาเองก็สามารถสมาทานศีลได้ด้วยตนเองเลยทีเดียว ไม่ต้องไปรอกาลเวลา วันคืนเดือนปี ไม่ต้องไปรอรับศีลกับพระภิกษุ

แท้ที่จริงแล้วการปฏิบัติบูชาด้วยตนเองอย่างนี้ พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญมากที่สุดและยังได้บุญได้อานิสงส์มากกว่าการให้ทานอีกด้วย ฉะนั้นถ้าเราอยากรักษาศีลก็ให้อธิษฐานสมาทานศีลต่อหน้าองค์พระปฏิมาได้เลย    DT017019

จำปาพร

1 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5342 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย