"บัณฑิต คือคนดีผู้มีธรรม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    20 เม.ย. 2566

.
 "บัณฑิต คือคนดีผู้มีธรรม"

" .. ที่ท่านกล่าวว่า "เห็นบัณฑิตใด ผู้มีปกติชี้ความผิดให้ ดุจผู้บอกขุมทรัพย์ให้ ซึ่งมีปกติกล่าวกำราบ มีปัญญา พึงคบบัณฑิตเช่นนั้น" เมื่อคบท่านเช่นนั้น ย่อมประเสริฐ ไม่เลวเลย "บัณฑิต" นั้นคือ "คนดีผู้มีธรรม หรือผู้รู้ธรรมปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั่นเอง"

การกล่าวธรรมของบัณฑิต คือ "การกล่าวตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้" และบัณฑิตนั้นมีพุทธภาษิตกล่าวไว้ด้วยว่า "บุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หาไม่ แม้สตรีมีปัญญาเฉียบแหลมในที่นั้น ๆ ก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน" .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร    DT014902

วิริยะ12

20 เม.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย