ฝึกใจให้สูงด้วยบุญและคุณ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

นั่นแหละคนเรา ไม่ใช่ว่าจะทำดีไม่ได้เมื่อตกไปในทางที่ชั่วแล้ว
รู้ตัวแล้วก็กลับทำดีขึ้นได้อยู่นี่ เมื่อทำคุณงามความดี
ให้สูงขึ้นไปได้แล้ว ไอ้ความชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนนั้น
มันก็ตามให้ผลไม่ทัน มันก็เป็น "อโหสิกรรม" ไป

ถ้าไม่อย่างนั้นพระศาสดาจะไม่ทรงสั่งสอน
ให้ “ละชั่ว ทำดี” เลย แสดงว่า ความชั่วนี่ละได้
ละไม่ได้แต่ความชั่วอย่างหนักอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาแล้ว
“อนันตริยกรรม” กรรมหนักมีฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้น
หมู่นี้ อันนี้บุคคลจะเพียรพยายามละปานใดก็ละไม่ได้
มันต้องติดตามให้ผล มีอเวจีมหานรกเป็นที่ไป

แต่ถ้าบุคคลได้ทำกรรมเบากว่านั้นลงมาแล้ว
รู้ตัวแล้วสามารถเพียรพยายามฝึกฝนจิตใจ
ให้สูงอยู่ด้วยบุญด้วยคุณอย่างว่ามาแล้วนั้น
บาปกรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นอโหสิกรรมไป
มันจะตามสนองไม่ทันแล้วเพราะว่าจิตใจมันสูงขึ้น
ด้วยบุญด้วยคุณอยู่แล้ว สูงอยู่ด้วยขันติความอดทน
อย่างที่ว่ามานั่นแหละ

ใครจะมายั่วยวนตนชวนทะเลาะวิวาทก็ไม่เอาด้วยเลย
เพราะว่าจิตใจของผู้นั้นมันสูงอยู่แล้วนี่
มันมองเห็นไอ้การทะเลาะวิวาททำหยาบคายต่างๆหมู่นี้เป็นของเลว
เมื่อบุคคลผู้ใดบำเพ็ญหรือกระทำให้เป็นไปอย่างนั้นผู้นั้นก็เป็นคนเลว
ถ้าทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายก็เป็นคนเลวทั้งสองฝ่าย
ถ้าฝ่ายหนึ่งก่อขึ้น ฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย
อดได้ทนได้ หาทางหลีกเลี่ยง เช่นนี้นี่ไอ้ฝ่ายที่ก่อขึ้น
ก็เป็นคนเลวฝ่ายเดียว ฝ่ายที่ถูกด่าว่าติเตียนก็ไม่เสียหายอะไร
มันก็มีจิตใจสูงขึ้นไป เออ เป็นอย่างนี้นะให้พากันเข้าใจ

อย่าไปนึกว่า เอ้า เขาด่าเราเราไม่ด่าตอบเราก็โง่น่ะซิ..
ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนโง่ทั้งสองฝ่าย
เอ้าก็โง่สิ..มันไปลุอำนาจแก่ความชั่วนี่
ลุอำนาจแก่ความโกรธนะ มันจะไม่โง่ยังไง
คนฉลาดเขารู้ว่าความโกรธมันมีพิษ มันไม่ดี
มันไปก่อให้เกิดทุกข์อย่างนี้แล้ว
ใครจะมายั่วยวนชวนให้โกรธก็ไม่โกรธแล้
ไม่เอาแล้วของมีพิษ กิเลสเหล่านี้ ก็หาทางหลีกเลี่ยงเลย

ถ้าหากว่าไม่พูดไม่จาอะไรก็นิ่งเฉยซะเลย
วางอุเบกขาลงมีสติประคองจิตไว้
ใครจะด่าจะว่ายังไงก็ว่าไป เขาด่าเขาว่า
เหนื่อยแล้วมันก็เลิกราไปเท่านั้นเองในเมื่อเราไม่ตอบโต้
ถ้าตอบโต้ลงไปก็ไม่มีสิ้นสุดแล้ว เป็นเช่นนั้น

...

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "โลกธรรม ๘"   

5,400


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย