"รู้ใจคือรู้ธรรม" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

 วิริยะ12    22 ต.ค. 2566

.
 "รู้ใจคือรู้ธรรม"

" .. "ธรรมะของพระพุทธศาสนาจะโยงถึงกันให้หมดก็ได้" ต้องขึ้นอยู่กับพระสติพระปัญญาของแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์ ที่แก่กล้ามาเป็นพลังพละที่เรียกว่า ธรรมเป็นกำลัง ๕ อย่าง อันมีในธรรมหมวด ๕ และหมวดน้อยหมวดมาก "ก็ตามก็ออกมาจากหมวดใจ"

"ถ้ารู้เท่าใจโดยสิ้นเชิงแล้ว ก็รู้เท่าธรรมโดยสิ้นเชิงทั้งนั้น" ถ้าไม่มีอุปทานยึดว่าใจเป็นตัวตน เราเขา สัตว์บุคคล "ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า ธรรมทั้งหลายเป็นเราเขาสัตว์บุคคลไปในตัว" ก็จบปัญหากันไปเท่านั้น .. "

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
วัดบรรพตคีรี จ. มุกดาหาร DT014902

วิริยะ12

22 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5260 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย