"ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    31 ม.ค. 2562


 "ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ"

".. ขอให้พากันไปปฏิบัติเถอะน่ะ "ไม่ว่าหญิงว่าชาย อุปนิสัยมีเหมือนกันหมด ไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชาย" นักบวชและฆราวาส มันมีอยู่ที่หัวใจ "ใครก็ไปได้หลุดพ้นได้เหมือนกัน ถ้าตั้งใจปฏิบัติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ"

"เพศนี้ประกาศตนว่า เป็นนักบวช" เป็นนักรบที่จะแก้กิเลสอย่างแท้จริง ความหมายว่างั้น "แต่เมื่อพลิกจากนั้นแล้ว มันบวชมาเพื่อสั่งสมกิเลส เป็นฟืนเป็นไฟเผาตนเองและเผาคนอื่นให้เดือดร้อนไปหมด" อย่างนี้ก็ได้

"มันเป็นอยู่กับกิเลสบังคับจิตใจ" ไม่ให้หมุนไปทางธรรมให้หมุนไปทางกิเลสไปเสีย มันก็สร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ทั้งตนเองและผู้อื่นนั้นแล พากันจำเอานะ .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

31 ม.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5267 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย