"ถึงบอกให้ก็ไม่รู้หรอก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

 "ถึงบอกให้ก็ไม่รู้หรอก"

" .. ในครั้งแรกของการไปเผยแพร่พุทธธรรมยังต่างประเทศ ชาวอังกฤษบางคนเรียนถามหลวงพ่อว่า "ชีวิตของพระเป็น อย่างไร?.. ทำไมชาวบ้านถึงได้เลี้ยงดู โดยที่พระไม่ได้ทำอะไร?"

หลวงพ่อตอบแบบอุปมาว่า .. "ถึงบอกให้ก็ไม่รู้หรอก" มันเหมือนกับนกที่อยากรู้เรื่องของปลาในนํ้า "ถึงปลาบอกดวามจริงว่า อยู่ในนํ้าเป็นอย่างไร นกก็ไมมืทางจะรู้ได้ ตราบใดที่นกยังไม่เป็นปลา" พวกเขาเหล่านั้นพอใจในคำตอบของหลวงพ่อมาก .. "

"ใต้ร่มโพธิญาณ"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

5,466จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย