"เรื่องจิตเป็นสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "เรื่องจิตเป็นสำคัญ"

" .. ใจดวงเดียวนี่นะ "เวลามันเป็นปทปรมะมันไม่เอาไหนเลย" บาปบุญไม่สนใจขอให้ทำตามอำนาจของกิเลสตัวหนา ๆ นี่เป็นที่พอใจ "นี่เวลามันมืดเป็นปทปรมะในบุคคลขั้นนี้" ทีนี้ถูกฟิตถูกตีเข้าไปดัดเข้าไปหลายหนเข้าไปก็ค่อยเป็นเนยยะ

"ปทปรมะกับเนยยะก็ขัดก็แย้งกัน" ขึ้นได้บ้าง ลงมากกว่าขึ้น ครั้นต่อไปขึ้นมากกว่าลง "ต่อไปก็พุ่งถึงวิปจิตัญญู" เร่งขึ้นแล้ว ขั้นนี้ขั้นวิปจิตัญญูขั้นจะไม่ถอยแล้ว "จากนั้นก็อุคฆติตัญญู" พุ่งเลย "เป็นขั้น ๆ ในบุคคลคนเดียว" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=549&CatID=2
   

5,422


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย