"ให้เตือนตน แก้ไขตน" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 วิริยะ12   9 ก.ค. 2561

 "ให้เตือนตน แก้ไขตน"

" .. "ทุกคนรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว แต่ไม่พยายามรับรู้ความจริงนั้นว่า เป็นความจริงสาหรับตนด้วย" ม้กจะไปมุ่งให้เป็นความจริงสำหรับผู้อื่นเท่านั้น

ดังที่ปรากฎอยู่เสมอผู้ที่ว่า "คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้และตัวเองก็เป็นเช่นนั้นด้วย" หรีอบางทีก็เป็นยิ่งกว่านั้น "แต่ตัวเองก็หาได้ตำหนิตัวเองเช่นที่ตำหนิผู้อื่น"

ถ้าจะให้ดีจริง ถูกต้องสมควรจริง ก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า "ทรงสอนให้เตือนตนให้แก้ไขตน ก่อนจะเตือนผู้อื่นแก้ไขผู้อื่น" .. "

"แสงส่องใจ สิงหาคม ๒๕๓๕"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

9 ก.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4122 

  ความคิดเห็น


Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(): Failed opening '..//config.inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108

• "ทำจิตใจให้สงบ พาพ้นทุกข์" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• "ความตายนี้เป็นธรรมวิเศษ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

• "ผู้ว่าเขาเป็นผู้มีบาป" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• "ธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย