"ธรรมาอนัตตา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมาอนัตตา"

" .. แต่เมื่อมันรู้เห็นหมดแล้วธรรมะก็ไม่ได้แบกเอาไปด้วย อย่างเลื่อยคันนี้ เขาจะเอาไปตัดไม้ "เมื่อเขาตัดไม้หมดแล้ว อะไรก็หมดแล้ว เลื่อยก็เอาวางไว้เลย ไม่ต้องไปใช้อีก เลื่อยก็คือธรรมะ" ธรรมะต้องเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผล ถ้าหากว่ามันเสร็จแล้ว ธรรมะที่อยู่ก็วางไว้

เหมือนเลื่อยที่เขาตัดไม้ ท่อนนี้ก็ตัด ท่อนนี้ก็ตัด ตัดเสร็จแล้วก็วางไว้ที่นี่ อย่างนั้น "เลื่อยก็ต้องเป็นเลื่อยไม้ก็ต้องเป็นไม้" นี่เรียกว่าถึงหยุดแล้ว ถึงจุดของมันที่สำคัญแล้ว สิ้นการตัดไม้ ไม่ต้องตัดไม้ ตัดพอแล้ว เอาเลื่อยวางไว้ .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_cha/lp-cha_58_01.htm
   

5,402


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย