"แจกเท่าไหร่ ก็ไม่หมด" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    13 เม.ย. 2561

 "แจกเท่าไหร่ ก็ไม่หมด"

" .. "นอกจากให้ธรรมเป็นทาน" อันเป็นกิจประจำวันของหลวงปู่สิม พุทธาจาโรแล้ว "มีวัตถุทานอะไรที่พอจะให้ได้ หลวงปู่เป็นแจกไม่อั้น" ไม่ว่าจะเป็นเหรียญปลุกเสก ผ้าพุทโธ รูปถ่าย ฯลฯ

"ก็ด้วยเมตตาไม่มีประมาณของหลวงปู่นี้เอง ทำให้ท่านไม่ค่อยขัดใจใคร" ถ้าเป็นคำขอที่ไม่ผิดกาละเทศะ หลวงปู่มักอนุโลมให้เสมอ โดยเฉพาะผู้กำลังมีทุกข์ แต่ไม่ว่าจะแจกอะไรก็ตาม "หลวงปู่มักกำชับให้ ภาวนาพุทโธอยู่เสมอ"

ครั้งหนึ่งระหว่างพรรษา คุณหมอท่านหนึ่งมาจากกรุงเทพ "ขึ้นไปกราบหลวงปู่ที่ถ้ำผาปล่องและได้เอยปากขอเทปพระธรรมเทศนา" หลวงปู่บอกว่า "ไม่มีแล้วก๊า" ทั้งเทปทั้งหนังสือ ทำมาเท่าไร ๆ ก็ไม่พอคน "ยังเหลือแต่ พุทโธเอาไหม" แจกเท่าไหร่ ๆ ก็ไม่หมด .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร DT014902

วิริยะ12

13 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5265 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย