"เอามาสอนใจตนเอง" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

 "เอามาสอนใจตนเอง"

".. ธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนา "อ่านแล้วให้เอามาสอนใจตนเอง" ชำระกิเลสในจิตให้เบาบางลงไป "ทุกวันจงภาวนา รวมจิตใจให้ได้ความสงบ" ทุก ๆ คืนเทอญ .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
๓ มีนาคม ๒๕๓๒ 

5,439


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย