"๒๓ ธรรมอยู่ที่ใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

"๒๓ ธรรมอยู่ที่ใจ"

" .. "คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดเอกในโลก ได้เผยแผ่มาจนกระทั่งถึงพวกเราซึ่งเกิดสุดท้ายภายหลัง" ถึงแม้พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็จริงอยู่

"แต่ธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์นั้น ไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหน ยังตั้งอยู่กับพวกเราทุก ๆ คน คืออยู่ที่ใจของพวกเรานี้เอง" แต่ว่าพวกเรายังค้นไม่พบว่าของจริงมันเป็นอย่างไร .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3049 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย