"บาปบุญ เหมือนน้ำกับไฟ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    9 ต.ค. 2561


 "บาปบุญ เหมือนน้ำกับไฟ"

" .. คำว่า "บุญ บาป ดี ชั่ว นั้น ท่านเปรียบเหมือนน้ำ เหมือนไฟ" น้ำถ้าใครบริโภค ดื่ม อาบ ใช้สอย น้ำก็ทำให้สุขกายสบายจิต ผู้ใดไม่รู้จักไฟว่าเป็นของร้อน เกิดไปเหยียบไฟเข้า ไฟก็ไหม้เท้า ไหม้ตีนของคนได้

หรือว่าไฟนั้นแหละ "ถ้าประมาท มันไหม้บ้านเรือน ก่อให้เกิดความเสียหาย" บางคนกระทั่งว่า เมื่อไฟเกิดไหม้บ้านเรือน กุฏิ วิหาร ที่อยู่อาศัยของตนแล้ว ตนเองก็ตายไปพร้อมกับกองไฟ

"บาปและบุญนั้นมีอยู่ประจำโลก เหมือนน้ำกับไฟนั้นแหละ" ใครทำชั่วก็เดือดร้อน ใครทำดีก็มีความสุขกายสบายใจ .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร    DT014902

วิริยะ12

9 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5310 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย