"จิตนี้ทำได้สองอย่าง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิริยะ12   17 พ.ย. 2561

.
 "จิตนี้ทำได้สองอย่าง"

" .. เพราะในโลกนี้ "ไม่มีอันใดมีคุณค่าหรือใหญ่ที่สุดยิ่งกว่าจิต จิตเป็นสิ่งที่ครอบโลกธาตุ เพราะจะคิดเรื่องอะไรก็มีจิตเท่านั้น" ออกจากใจผู้เดียวไปให้ความหมายในสิ่งต่าง ๆ "ถ้าดีก็ดีเลิศ ถ้าเลวก็เลวที่สุด ได้แก่จิตดวงเดียวนี้"

"เมื่อจิตนี้ทำได้ทั้งสองอย่าง ใครจะต้องการความเลวที่สุดเล่า" ยิ่งผู้มุ่งต่อความดีอย่างยิ่ง ผู้ที่มีความเชื่อความเสื่อมใสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า และผู้ปฏิบัติเป็นนักบวชด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะหนักแน่นในทางความพากเพียรให้มากขึ้นโดยลำดับ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1987&CatID=2DT014902

วิริยะ12

17 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  3283 

  ความคิดเห็น• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 (รับแค่50ท่าน) อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ต.เนินปอ. อ.สามง่าม. จ.พิจิตร สมัครอบรมฟรี 087

• บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ณ วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช (๙-๑๒ ส.ค. ๖๒)

• ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันแม่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ใน้เทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 รับแค่50ท่าน อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย