ตายได้ทุกฤดู ไม่ต้องบ่นร้อนหนาว : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร    12 พ.ค. 2558

อย่างว่าระยะนี้เป็นระยะฤดูร้อน
ความร้อนอบอ้าวเข้ามาถึงร่างกาย
ก็ไม่ให้จิตใจไปข้องแวะยึดว่า"ตัวเรา"ร้อน
"รูปขันธ์ร่างกาย" เขาร้อนต่างหาก ช่างมันเถิด
เวลาร้อนมันก็ยังมีลมมาพัดให้ ดีขนาดไหนเล่า
อย่าไปบ่นว่าร้อน..ไม่ดี

ร้อนก็เป็นบทสอนใจของเราอย่างหนึ่ง
คือในโลกมนุษย์นี้เขามีร้อนอย่างนี้แหละเมื่อถึงฤดูร้อน
เมื่อถึงฤดูหนาวที่เราผ่านมาก็หนาวอย่างนี้แหละ
เราผ่านไปไม่ได้เมื่อถึงฤดูหนาวก็หนาว ถึงฤดูร้อนก็ร้อน
ถึงฤดูฝนก็ฝน ..เปียก

ให้เตือนว่า "มรณํ เม ภวิสฺสติ"
ความตายนี้ไม่เลือกว่าฤดูร้อน ถามใจของเราดูว่า
คนเราฤดูร้อนตายได้ไหม ตายได้ทุกลมหายใจ
ฤดูหนาวแล้วคนเราตายได้ไหม ตายได้เหมือนกัน
ฤดูฝนเล่า ฤดูฝนก็ตายได้เหมือนกัน
ดูฤดูฝนนี่คนเราจะตายมากเสียด้วย เพราะอะไร
เพราะว่าฤดูฝนนั้นอาหารการบริโภคของคนเราฤดูฝนมันชักจะมากไปหน่อย
ยอดไม้ เถาวัลย์ ปู ปลา อะไรในฤดูฝนมันก็มากไปหน่อย
ทีนี้เจ้า "โลภะ" ในจิตนี้กินไม่มีประมาณเลยตายง่าย

มรณํ เม ภวิสฺสติ อย่าได้ลืม จิตเราให้นึกอยู่อย่าได้ประมาท

...

พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
DT017019

จำปาพร

12 พ.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5260 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย