"พระธรรมพระวินัย เป็นครูอาจารย์" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

 "พระธรรมพระวินัย เป็นครูอาจารย์"

" .. "พระธรรมพระวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์ให้แก่ทุกคน แต่คนทุกคนต้องทำตามพระวินัย" อย่าล่วงเกิน "อย่าประมาทพลาดพลั้ง ให้มีสติทุกขณะ"

ตาเห็นรูปหูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะ ทุกขณะใจคิดธรรมารมณ์ "อย่าหลงใหลในข้างที่ดีจนดีแตก อย่าให้จิตหลงไปในทางที่ชั่วจนถอนตัวไม่ขึ้น"

จงระลึกเสมอว่า "พระธรรมท่านพร่ำสอนเราทุกลมหายใจว่า ให้ทำดีทางกาย ให้พูดดีทางวาจา ให้คิดดีทางใจ" พระวินัยนั้นสอนให้ละออกไปสิ่งใดไม่ดี ผิดศีลอย่าทำ อย่าพูด "ไม่ให้พากันทำชั่ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง"

ไม่ให้ความโลภอยากได้มานอนอยู่ในดวงใจ จนประพฤติผิดพระวินัยไม่รู้สึกตัว "ถ้าคนทุกคนทำตามครู คือพระวินัยดังกล่าวมา ก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียว" ดังนี้แลฯ .. "

"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๑"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    

5,416


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย