ต้องเอาจิตใจเป็นหลัก (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12    24 ส.ค. 2561

.
 "ต้องเอาจิตใจเป็นหลัก"

" .. "การปฏิบัติธรรมะจะต้องเอาจิตใจเป็นหลัก" ถ้าเราพยายามฝึกฝนอบรมให้จิตใจมีพลัง "เรียกว่า เป็นสมาธิ" มันจะรู้เห็นสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเราไม่เคยเห็น

"เพราะพลังจิตของเรามันสูงขึ้น รู้ลึกลับไปหมด" ถ้ารวมความแล้วก็หมายความว่า "รู้ความเป็นมาในชีวิตของตนและก็รู้ความเป็นอยู่ในชีวิตของตน ตลอดจนถีงรู้ความเป็นไปในชีวิตของตน"

ถ้าเรารู้ทั้ง ๓ กาลนี้แล้ว ก็จะคลายทุกสิ่งซึ่งโลกเขานิยม "จิตใจก็วางเหตุการณ์ต่าง ๆ หมด โดยเฉพาะซึ่งยึดถือมาแต่เก่าแก่ ไม่รู้กีริอยกี่พันปี" ก็จะนำตัวเราไปสู่ความบริสุทธึ๋ .."

"วีระปฏิปทา มหาวีโร"
หลวงปู่ศรี มหาวีโร
 DT014902

วิริยะ12

24 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5214 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย