"การภาวนา เพื่อปิดกั้นสิ่งไม่ดี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    18 ธ.ค. 2565

.
 "การภาวนา เพื่อปิดกั้นสิ่งไม่ดี"

" .. "การภาวนา คือวิธีอ่านตัวเรา ให้รู้ความผิด ถูก ชั่ว ดี ได้อย่างถูกต้อง" ยิ่งกว่าผู้อื่นจะมาคอยชี้แจงความบกพร่อง ของเราให้เราทราบเสียอีก "ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีกำจัด หรือลดละความผิดของตัวที่เคยมีมาและปิดกั้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายมิให้เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วย"

การไม่หัดอ่านตัวเองทำให้เกิดเรื่องยุ่งบ่อย ๆ "การภาวนานี้แล เป็นวิธีการของผู้แสวงหาความสุข โดยถูกต้องอย่างแท้จริง" และเป็นวิธีที่ไม่หลอกลวงให้เกิด ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปในทางที่ผิด .. "

"ธรรมชาวบ้าน"
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 DT014902

วิริยะ12

18 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย