"ปัญญามาก่อน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    16 ก.ย. 2566

.
 "ปัญญามาก่อน"

" .. "ผู้จะรักษาศีลให้ครบสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ ต้องเป็นผู้มีปัญญาเสียก่อน" ปัญญาที่ว่านี้คือ "ปัญญาพื้นฐานนี้แหละ" คือเชื่อว่าเรา "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ด้วยตนเองแล้ว จึงจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์สมบูรณ์"

เมื่อรักษาศีลให้บริบูรณ์สมบูรณ์ ไม่ขาดไม่วิ่นแล้ว "จิตใจก็สงบเยือกเย็นเป็นเอกัคคตา" มีอารมณ์เป็นหนึ่ง "เรียกว่า สมาธิ เมื่ออบรมสมาธินี้ให้แก่กล้า แล้วจึงจะเกิดปัญญาวิปัสสนา" พิจารณารูปนามเห็นเป็นพระไตรลักษณ์ แจ่มแจ้งได้

"ผู้ไม่มีศีลเป็นพื้นฐานสมาธิจะไม่เกิดหรือตั้งอยู่ไม่ได้" สมาธิมีแล้ว ปัญญาวิปัสสนาจึงจะเกิด "ผู้ไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานจะปรารถนาวิปัสสนา ก็เหมือนกับ ดักไซบนอากาศ" ฉะนั้น .. "

พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)    DT014902

วิริยะ12

16 ก.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5412 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย