เราดี ดีกว่าดวงดี
 Webmaster   1 ม.ค. 2560

เราดี ดีกว่าดวงดี

เพราะทำดีทั้งปวง ดวงมันจึงดี

- พุทธทาสภิกขุ -


ที่มา : เพจ พุทธทาสภิกขุ

DT0003

Webmaster

1 ม.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4199 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย