เราดี ดีกว่าดวงดี

เราดี ดีกว่าดวงดี

เพราะทำดีทั้งปวง ดวงมันจึงดี

- พุทธทาสภิกขุ -


ที่มา : เพจ พุทธทาสภิกขุ

DT0003

Webmaster

 เปิดอ่านหน้านี้  382 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย