"ปัญญาภายนอก" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    12 มิ.ย. 2564

.
 "ปัญญาภายนอก"

" .. มิใช่ครั้งเดียวเท่านั้นที่หลวงปู่เปรียบเทียบธรรมะให้ฟัง มีอยู่อีกครั้งหนึ่ง หลวงปู่ว่า ..

"ปัญญาภายนอก" คือ "ปัญญาสมมติ" ไม่ทำให้จิตแจ้งในพระนิพพานได้ ต้องอาศัย "ปัญญาอริยมรรค" จึงจะเข้าถึง พระนิพพานได้ ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ เช่น ไอน์สไตน์ มีความรู้มาก มีความสามารถมาก แยกปรมณูที่เล็กที่สุด จนเข้าถึงมิติที่ ๔ แล้ว

แต่ไอน์สไตน์ไม่รู้จักพระนิพพาน จึงเข้าพระนิพพานไม่ได้ "จิตที่แจ้งในอริยมรรคเท่านั้นจึงเป็นไป" เพื่อการตรัสรู้จริง ตรัสรู้ยิ่ง ตรัสรู้พร้อม เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพาน .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 
   DT014902

วิริยะ12

12 มิ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5326 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย