พุทโธอยู่ที่ไหน ใจเราอยู่ที่นั้น : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร  

 

พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


เราเชื่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าว่ามนุษย์ทุกคนทำได้ปฏิบัติได้ ถ้าตั้งใจมั่นคงแล้วต้องทำได้ ไม่เป็นของยากเป็นของเหลือวิสัย มันเหลือวิสัยอยู่ที่เราไม่ทำ ถ้าเราตั้งอกตั้งใจทำ ปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในจิตในใจไม่ท้อถอย วันหนึ่งข้างหน้า เดือนหนึ่งข้างหน้า ปีหนึ่งข้างหน้า อาจสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานใครจะรู้ได้นอกจากตัวเราเอง

บุญบารมีเก่าที่เราทำมาหนึ่ง บุญบารมีใหม่เราก็ตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำ โดยเฉพาะแล้วการภาวนาพุทโธๆอยู่ในใจนี้ไม่ได้มีอะไรสิ้นเปลือง ไม่ต้องอะไรมากมาย พุทโธอยู่ที่ไหน ใจเราอยู่ที่นั้น เสียงพุทโธๆอยู่ที่ไหนก็ให้เหมือนหนึ่งว่า พระพุทธเจ้ามาเตือนเราให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆให้สงบจิตใจลงไป ไม่ต้องแส่ส่ายไปในที่ต่างๆ


...


คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือสุข สงบ เยือกเย็น
สิงหาคม, ๒๕๕๖. หน้า ๕๐    

5,465


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย