กายนี้มีไว้ใช้ทำความดี : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    14 มี.ค. 2558


น้ำฝน..เปรียบเหมือน "ความดี"
ร่างกายเปรียบเหมือน "ตุ่ม"ท่านให้เปิดรับ
คือ ขาของเรา ๒ ขา,๒ แขน , ปาก ๑ ,หู ๒ , ตา ๒
เหล่านี้..ไม่ให้ปิดปากตุ่มไว้

คนเรานั้นโดยมากถ้าจะไปหาความดี
ก็ดูขาแข้งมันอ่อนเพลียเหมือนจะล้มจะโค่น
ถ้าพอจะไปทำความชั่ว
ก็ดูมันช่างคล่องแคล่วแข็งแรงเหลือเกิน
นี่มันเป็นการมัดขาตัวเอง
ขาก็เปล่าจากความดี
มือก็เปล่าจากความดี
เราก็ปล่อยให้ตุ่มของเราแตกเสียเปล่า
เราจะปิดมืดอยู่อย่างนั้นหรือ ?

ความดีส่วนใดที่จะไหลเข้ามา
ในทางตา หู จมูก ปาก ฯลฯ ของเรา
ต้องสอดส่ายสนใจดูแล
ถ้าเราไม่เปิดตุ่มไว้ เราก็จะไม่มีน้ำใช้
อยากกินก็ไม่ได้กิน อยากอาบก็ไม่ได้อาบ
อดอยากตลอดปี ..เหตุนี้ต้องพิจารณา
ส่วนใดควรปิด ส่วนใดควรเปิด

...

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

DT017019

จำปาพร

14 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  4936 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย