"ทุกข์เพราะขันธ์ห้า" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    3 ธ.ค. 2565

.
 "ทุกข์เพราะขันธ์ห้า"

" .. "เมื่อดวงจิตยังอาศัยอยู่ในขันธ์ห้าตราบใด ความทุกข์ก็มีอยู่ในตราบนั้น" ดวงจิตนี้หลุดพ้นออกจากขันธ์ห้าแล้ว "ไม่ได้ไปเกิดในขันธ์ห้าอื่นต่อไปอีก นั่นแหละ จึงจะหมดทุกข์" ให้เข้าใจอย่างนั้น

"ความแก่ ความชรา ความเจ็บปวยไข้ ก็เพราะอาคัยมีรูปมีกายอันนี้แหละ" มีความแก่ ความเจ็บป่วยไข้ ถ้าไม่มีรูปมีนามอันนี้แล้ว ก็ไม่มีความเจ็บป่วยไข้ ตลอดถึงความตายก็ไม่มี .. "

"ธรรมโอวาท ๒"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 



DT014902

วิริยะ12

3 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4861 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย