"ใจเป็นผู้บงการ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    16 ส.ค. 2565

.
 "ใจเป็นผู้บงการ"

" .. พระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทไว้ทั้งหมด "ทรงมุ่งหวังต่อจิตใจเท่านั้นเป็นสำคัญกว่าอย่างอื่น" เพราะใจเป็นนาย ใจเป็นหัวหน้างานทุกแผนก "เรียกว่าใจเป็นนาย กายกับวาจานี้เป็นบ่าว" กิริยาอาการจะแสดงออกในลักษณะใด "ขึ้นอยู่กับใจเป็นผู้บงการ"

เมื่อใจได้รับการอบรมที่ถูกต้องตามหลักอรรถหลักธรรมแล้ว "ย่อมจะสามารถยังความเคลื่อนไหวของกาย วาจาให้แสดงออกในทางที่ถูกทางเสมอไป" และไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องมากน้อย "จิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะได้รับการอบรม" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1985&CatID=2    



DT014902

วิริยะ12

16 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5317 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย