"การไม่ทำบาปเป็นเลิศที่สุด" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  


 "การไม่ทำบาปเป็นเลิศที่สุด"

" .. "การไม่กระทำบาปนั้นมันเลิศที่สุด" บางครั้งบางคราวโจรมันก็ให้ได้ มันก็แจกได้ แต่ว่าจะพยายามสอนให้มันหยุดเป็นโจรนั่นนะ มันยากที่สุด การจะละความชั่วไม่กระทำผิดมันยาก "การทำบุญโจรมันก็ทำได้" มันเป็นปลายเหตุมัน "การไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะเป็นต้นเหตุ" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท  

5,473จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย