"จิต เป็นสมบัติที่มีค่ายิ่ง" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    28 ก.ย. 2565

.
 "จิต เป็นสมบัติที่มีค่ายิ่ง"

" .. "จิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแล" ด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดี ควรสนใจรับผิดชอบต่อจิต อันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน "วิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือภาวนา" ฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควร

ตรวจดูจิตว่า "มีอะไรบกพร่องและเสียไป จะได้ซ่อมสุขภาพจิต" นั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภายใน คือความคิดปรุงแต่งของจิตว่า คิดอะไรบ้าง มีสาระประโยชน์ไหม "คิดแส่หาเรื่อง หาโทษ ขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น พอรู้ผิด-ถูกของตัวบ้างไหม"

พิจารณาสังขารภายนอกว่า "มีความเจริญขึ้นหรือเจริญลง สังขารมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชราหลุดไป" พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ ตายแล้วจะเสียการ ให้ท่องในใจอยู่เสมอว่า "เรามีความแก่-เจ็บ-ตาย อยู่ประจำตัวทั่วหน้ากัน" .. "

"มุตโตทัย"
(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 DT014902

วิริยะ12

28 ก.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4783 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย