"ภาวนาพุทโธ ไม่ใช่งานหนัก" (สมด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    27 ก.ย. 2565

.
 "ภาวนาพุทโธ ไม่ใช่งานหนัก"

" .. การภาวนา "พุทโธ" ไม่ใช่งานหนัก ไม่ใช่งานยาก "แต่มีคุณมหาศาลเกินกว่าจะมีผู้ใดบอกได้ ผู้ใดทำผู้นั้นจะได้เข้าใจตนเอง" จึงขอให้ทำเพื่อหนีผลแห่งกรรมไม่ดีที่ไม่อาจรู้ได้ว่า กำลังจะเกิดแก่ชีวิตในวินาทีใดและร้ายแรงเพียงไหน เช่นที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้ .. "

"ชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนัก"
สมด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

27 ก.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5188 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย