"มันทุกข์กับอารมณ์" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12  

 "มันทุกข์กับอารมณ์"

" .. ธรรมของพระองค์เจ้า "ท่านไม่ให้เบียดเบียนตนเองไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่น" นี่อะไรเบียดเบียนตัวเองให้แก้ไขมันซิ "เรื่องอารมณ์ของใจ มันทุกข์กับอารมณ์"

ถ้าคิดมาก "ก็เอาพุทโธนะ ท่องเข้าให้มันถี่ยิบ" ท่องพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละ "ถึงเสือมาช้างมามันก็ไม่ไป ถ้าจิตใจอยู่กับพุทโธ" เพราะจิตมันไม่ส่งออกไปภายนอกนะมันเลยไม่กลัว ถ้าจิตมันส่งออกไปภายนอกมันถึงไปกลัวมันถึงจะเกิด "อยู่กับจิตอยู่กับกายมันก็สบายเท่านั้นแหละะ" .. "

หลวงปู่ลี กุสลธโร    

5,388


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย