มนุษยสมบัติ-มนุษยวิบัติ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    7 เม.ย. 2558"มนุษยสมบัติ" คือ ผู้ที่ทำตัวให้เป็นบุญกุศล
เป็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนาและตัวของตัวเอง
ได้แก่ ผู้ที่ตั้งอยู่ใน "ทาน ศีลและภาวนา" เป็นต้น

"มนุษยวิบัติ" คือ คนที่เกิดมามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนทุกอย่าง
แต่ไม่บำเพ็ญคุณงามความดีให้เกิดขึ้นจากร่างกายตัวเอง
เป็นต้นว่า จะทำทานก็เสียดาย กลัวยากกลัวจน
จะรักษาศีลฟังธรรมก็ไม่กล้า จะสวดมนต์ภาวนาก็ขี้เกียจ
มีมือ เท้า แขน ขา หู ตา จมูก ปาก
ก็ปล่อยให้เป็นไปโดยเปล่าประโยชน์
บางคนซ้ำยังนำไปใช้ประกอบกรรมที่ชั่วอีกด้วย
เช่น ผู้ที่ประพฤติผิดศีลธรรม เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน
เช่นนี้เรียกว่า "มนุษยวิบัติ" มีแต่ความพินาศฉิบหายเท่านั้น

...

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
   DT017019

จำปาพร

7 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5316 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย